LICZBY []
 
Liczebniki gtowne [ ]
, , Jeden; -na; -n [, -, -]
, dwa; dwie [a, ]
trzy []
cztery []
pie,c []
szesc []
siedem []
osiem []
dzlewie,c []
dziesie,c []
jedenascie []
dwanascie []
trzynascie []
czternascie []
pie,tnascie []
szesnascle []
siedemnascie []
osiemnascie []
dziewie,tnascie []
dwadziescia []
dwadziescia jeden [ ]
dwadziescia dwa [ ]
trzydziesci []
czterdziesci []
pie,cdzlesia,t []
szescdzlesia,t []
siedemdziesia,t []
osiemdziesia,t []
dziewie,cdziesia,t []
sto []
sto jeden [co ]
sto dziesie,c [ ]
sto jedenascie [co ]
dwiescie []
trzysta []
czterysta []
pie,cset []
szescset []
siedemset []
osiemset []
dziewie,cset []
tysia,c []
tysia,c jeden [ ]
, , dwa; trzy; cztery tysia,ce [, , ]
, .. pie,c; szesc tysiecy ltd. [, ]
milion []
, , dwa; trzy; cztery mlllony [, , ]
, pie,c; szesc millonow [ ]
 
Liczebniki porza,dkowe [ ]
, -, - pierwszy; pierwsza; pierwsze [, , ]
, -, - drugi; -a; - [, -, -]
, , - trzeci; -a; - [, , -]
, -, - czwarty; -a; - [, -, -]
, -, - pia,ty; -a; - [, -, -]
, -, - szosty; -a; - [, -, -]
, -, - siodmy; -a; - [, -, -]
, -, - osmy; -a; - [, -, -]
, -, - dziewia,ty; -a; - [, -, -]
, -, - dziesia,ty; -a; - [, -, -]
, -, - jedenasty; -a; - [, -, -]
, -, - dwudziesty; -a; - [, -, -]
dwudziesty pierwszy [ ]
dwudztesty drugi [ ]
setny []
tysie,czny []
 
Liczebniki zbiorowe [ ]
, obaj; obydwaj; obie [, , ]
, dwoje; czworo [, ]
trzydziescioro []
 
Liczebniki ul'amkowe [ ]
dwie trzecie [ ]
trzy dziesia,te [ ]
pie,c' osmych [ ]
1/5, jedna pia,ta [ ]
5/8, piec osmych [ ]
jedna dziesia,ta [ ]
1/100, jedna setna [ ]
poltora []
poltorej godziny [ ]
dwa i pol roku [ ]
godzina i kwadrans [ ]
 
Dzialania ariytmityczne [ ]
, dodawanie; odejmowanie [, ]
, mnoz'enie; dzielenie [, ]
1+ 2 = 3 jeden plus dwa rowna sie, trzy [ ]
6 4 = 2 szesc minus cztery rowna sie, dwa [ ]
8 x 3 = 24 osiem razy trzy ro'wna sie, dwadziescia cztery [ ]
18 : 6 = 3 osiemnascie dzielone przez szesc ro'wna sie trzy [ ]

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2018. Polska.ru