WIELKOSCI I MIARY [ ]
 
Pienia,dze []
Waluta polska [ ]
= 100 zl'oty = 100 groszom [ ]
, zl'ote; grosze [; ]
banknoty []
monety []
? z m pan(i) pienia,dze? [ () ]
. Nie mam pienie,dzy. [ ]
. Mam pienia,dze. [ ]
. Mam malo pienie,dzy. [ ]
- . - duzo pienie,dzy [ ]
- . - nieduzo pienie,dzy [ ]
. duza suma. [ ]
. Mam przy sobie 1000 zl' (zlotych) i 200 rb (rubli). [ ]
? Gdzie tu jest biuro wymiany? [ ]
5. Przy okienku nr (numer) 5. [ ]
100 . Chcialbym wymienic 100 rubli na polskie pienia,dze. [ ]
, ? Czy woli pan(i) duz'e banknoty, czy drobne? [ () ]
, , 900 . , . Prosze, 900 zl' w banknotach; a reszte, w bilonie. [ ]
1000 . ? Mam czek n 1000 zl. Czy moge, go zrealizowac tu na granicy? [ ]
, , Prosze, okazac paszport. ]
, . Prosze, tu podpisac. [ ]
 
, Pl'acenie; liczenie [ ]
? Ile to kosztuje? [ ]
50 . kosztuje 50 zl. [ ]
? lle pan(i) zaplacil(a) za to? [ () () ]
300 . Zaplacilem (-am) 300 zl. [ (-) ]
. Prosze, policzyc pienia,dze. [ ]
? Czy policzyl(a) pan(i) dobrze? [ () () ]
. Prosze policzyc jeszcze raz. [ ]
. Pan(i) sie, pomylil(a). [(] ()]
, . Pomylilem(-am) sie,. [(-) ]
. Zgadza sie,. [ ]
, , 20 . Prosze mi rozmienic dwadziescia zlotych. [ ]
100 .? Czy moze mi pan(i) rozmienic 100 zlotych? [ () ]
bank []
waluta []
na raty [ ]
depozyt []
, dlug; dlugu [; ]
dluznik []
poz'yczka []
wierzyclel []
Bank Narodowy [ ]
oklenko []
filia; oddzial [ ]
otworzyc konto [ ]
procent []
fundusz []
czek []
goto'wka []
 
, Miary dlugosci, powierzchni i obje,tosci [ u ]
1 jeden metr [ ]
2, 3, 4 dwa; trzy; cztery metry [, , ]
5, 20, 100 .. piec; dwadziescia; sto metrow itd. [, , ]
milimetr []
centymetr []
kilometr []
metr kwadratowy [ ]
metr szescienny [ ]
? Jaka, gle,bokosc' ma ten basen? [" ]
30 000 2. Powierzchnia tego stadionu wynosi 30 000 metro kwa-dratowych. [ '' ]
3,5 . Trzy i pol centymetra grubosci [ ]
. ? Iie kilometrow jest z Warszawy do Poznania? [ ]
. ? ile kilometrow n godzine,? [ ]
? Z jaka, szybkoscia, jedziemy? [ o ]
100 . Odieglosc stu kilometrow. [ ]
pre,dkosc; szybkosc [; ]
gle,bokosc []
, oe srednica []
dlugosc []
obwod []
powierzchnia []
promien []
wymiar []
szybkosc []
grubosc []
szerokosc []
 
Waga []
1 ., 1 . jeden gram; jeden kilogram [ , ]
2, 3, 4 ., . dwa; trzy; cztery gramy; kilogramy [, , , , ]
, ? ile gramow; kilogramow? [ , ]
, kilka gramow;, kilogramow [ , ]
poltora kilograma [ ]
. 250 jeden i cwierc kilograma [ ]
. 750 trzy i trzy czwarte kilograma [ ]
1 jeden cetnar [ ]
? ile cetnarow? [ ]
kilka cetnaro'w [ ]
jedna tona [ ]
2, 3, 4 dwie; trzy; cztery tony [, , , ]
? ile ton? [ ]
kilka ton [ ]
? ile waz'y? [ ]
5 . Cie,zar pie,ciu kilogramo'w. [ap ]
? ile pan(i) wazy? [ () ]
65 . 65 kg [ ]
. Chcialbym sie, zwazyc. [ ]
? Czy moze mi pan(i) to zwazyc? [ () ]
. Prosze, to postawic na wage,. [ ]
 
Miary poje,mnosci [ ]
1 1 litr [ ]
2, 3, 4 2; 3; 4 litry [ ]
5 . pie,c' litrow [ ]
(?) kilka (ile?) litrow [ () ]
litr wina [ ]
3 3 litry mieka [ ]
? Jaka jest pojemnosc tej butelki? [ ]
1/2 butelka 1/2-litrowa [ ]
3/4 butelka 3/4 litra [ ]
1/4 . 1/4 l wina [ ]
 
Temperatura []
1 1 stopien' [ ]
2, 3, 4 2; 3; 4 stopnie [ ]
5, 100 . pie,c'; sto stopni itd. [ ]
? ile stopni? [ ]
kilka stopni [ ]
? ile stopni jest dzisiaj? [ ]
15 , . 15 ciepl'a; zimna. [ ]
30 . Dzi's jest 30 w cieniu. [ ]
(' , ) ( ? ile stopni (ciepla, mrozu) byl'o wczoraj? [ ( ) ]
(, ' ) 25. Wczoraj (rano; w pol'udnie) bylo 25. [ ( ) ]
18 18 stopni [ ]
6 6 poniz'ej zera [ ]

..

. ?aeoeia@Mail.ru

2000-2018. Polska.ru