Польские законы об иностранцах

Денежные средства для въезда в Польшу w sprawie okreslenia wielkosci srodkow niezbednych do pokrycia kosztow wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemcow przekraczajacych granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz szczegolowych zasad dokumentowania ich posiadania

Таможенный контроль w sprawie warunkow wykonywania czynnosci kontroli celnej

Освобождение от таможенной пошлины w sprawie trybu, warunkow, okresu zwolnienia od cla, norm ilosciowych oraz dokumentow wymaganych do stwierdzenia podstawy stosowania zwolnienia od cla rzeczy stanowiacych mienie niektorych osob fizycznych

Документы в делах иностранцев w sprawie szczegolowych zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow

Разрешение на работу w sprawie szczegolowych zasad i trybu wydawania zezwolen i zgod na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemcow na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Принятие на работу без получения разрешения w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez koniecznosci uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy

Подоходный налог на иностранцев w sprawie podatku dochodowego od niektorych rodzajow dochodow zagranicznych osob fizycznych i osob prawnych majacych miejsce zamieszkania lub siedzibe za granica

Обучение в высших военных школах w sprawie zasad i trybu odbywania studiow w wyzszych szkolach wojskowych przez obywateli panstw obcych

Помощь репатриантам w sprawie pomocy dla osob przybylych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej

Статус репатрианта w sprawie wysokosci, trybu i szczegolowych zasad przyznawania i wstrzymywania swiadczeс dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy

Лагеря для репатриантов w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac osrodki dla osob ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach

Лагеря для выдворяемых w sprawie okreslenia warunkow, jakim powinny odpowiadac strzezone osrodki dla cudzoziemcow i areszty w celu wydalenia, oraz regulaminu pobytu w tych osrodkach i aresztach

© 2000-2023 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика