Принятие иностранца на работу без получения разрешения

ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
 
z dnia 9 wrzesnia 1997 r.
 
w sprawie zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi bez koniecznosci uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy.* 
(Dz. U. z dnia 18 wrzesnia 1997 r.)
 
Na podstawie art. 50 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. Nr 25, poz. 128, Nr 28, poz. 153, Nr 41, poz. 255, Nr 63, poz. 403, Nr 93, poz. 569 i Nr 107, poz. 692) zarzadza sie, co nastepuje:

 

§ 1. Zatrudnienie lub powierzenie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez koniecznosci uzyskania zezwolenia i zgody dyrektora wojewodzkiego urzedu pracy jest dopuszczalne:

1) jezeli potrzeba zatrudnienia lub powierzenia innej pracy zarobkowej wynika z umow i porozumieс miedzynarodowych i dotyczy:

a) mlodziezy szkolnej i studentow podejmujacych zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej - w okresie do 3 miesiecy w roku kalendarzowym,

b) nauczycieli jezykow obcych oraz nauczycieli prowadzacych zajecia w jezykach obcych,

c) czlonkow rodzin pracownikow przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych i organizacji miedzynarodowych,

2) w przypadku:

a) lekarzy i lekarzy stomatologow, ktorzy sa absolwentami polskich uczelni medycznych, odbywajacych w publicznych zakladach opieki zdrowotnej wymagane staze zawodowe trwajace co najmniej 12 miesiecy,

b) osob wykonujacych, indywidualnie lub w zespolach, uslugi artystyczne trwajace do 30 dni w roku kalendarzowym,

c) studentow studiow dziennych odbywanych w Polsce - przez okres nie przekraczajacy 3 miesiecy w czasie wakacji.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

© 2000-2022 Polska.ru

«О Польше по-русски»

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика